V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů spolek Slunečnice - děti v pohybu, z.s. shromažďuje, uchovává a zpracovává osobní údaje svých členů a zabezpečuje jejich ochranu proti zneužití.

Subjekty údajů po podepsání „Souhlasu člena se zpracováním údajů“ mají právo:

na přímý přístup k osobním údajům a vyžádání informace, jaké osobní údaje jsou o nich zpracovávány,

na opravu osobních údajů,

na výmaz, případně omezení zpracování.

Souhlas se zpracováním údajů mohou subjekty kdykoliv odvolat, a to odesláním e-mailu na níže uvedený mail.

 

Zástupcem správce Pavel Dostál - předseda