Náš spolek rád spolupracuje s dalšími právnickými a fyzickými osobami a zájmovými útvary např.:

 

Orel jednota Letonice, p.s. - cvičení s dětmi a výchova ke sportu.

 

Můj domov Dolní Kounice, z.s. a Za mezilidské vztahy, z.s. - podpora při dětských muzikálech, táborů a jiných akcí.

PROCYON, z.s. - ochrana přírody, využívání areálu Procyon Letonice ve spolupráci s Obcí Letonice.

Hospodářství u kozy a petržele - čerpání zkušeností a odběr chovných zvířat.

Farma Člupy - čerpání zkušeností a odběr chovných zvířat.

Několik rodin a občanů z Letonic i mimo nich.

 

Všem děkujeme za podporu.

Další návrhy na spolupráci uvítáme na našich kontaktech.