Děkujeme všem za skvělou atmosféru a hojnou účast cca. 20 dětí a několik rodičů, kteří se zapojili jak do hry Petanque, tak i do organizace dětí. Také bychom chtěli moc poděkovat rodině Balážové za zorganizování vození dětí na koních a poníkovi. Děti si měli možnost naučit cvrnkání kuliček, hru petanque a prohlédnout kůzlátka a kozy. Na konci byly rozdány ceny pro vítěze ale i ostatní obdrželi menší ceny. Rádi vše zorganizujeme i příští rok.