Hlavním cílem spolku je vyvíjení aktivit směřujících k výchově dětí a mládeže formou zájmových činností jako je sport, práce se zvířaty a jiných volnočasových aktivit. Kompletní seznam účelu naleznete na OR a stanovy spolku ve sbírce listin. Informační povinnost ohledně ochrany osobních údajů naleznete zde. Uvítáme spolupráci s ostatními spolky a komunitami. V tuto chvíli spolek sdružuje  30 členů z řad dospělých i dětí.

Děkujeme všem za skvělou atmosféru a hojnou účast cca. 20 dětí a několik rodičů, kteří se zapojili jak do hry Petanque, tak i do organizace dětí. Také bychom chtěli moc poděkovat rodině Balážové za zorganizování vození dětí na koních a poníkovi. Děti si měli možnost naučit cvrnkání kuliček, hru petanque a prohlédnout kůzlátka a kozy. Na konci byly rozdány ceny pro vítěze ale i ostatní obdrželi menší ceny. Rádi vše zorganizujeme i příští rok.